ALFA-valmennus

Työnohjausta ja valmennusta

TYÖNOHJAUS

Työnohjaus on koulutetun työnohjaajan avulla tapahtuvaa oman työn tutkimista, kehittämistä ja arviointia.

Työnohjauksessa tulkitaan ja jäsennellään kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita, jotka liittyvät omaan työhön, työyhteisöön ja omaan rooliin työyhteisössä.

Työnohjauksen tavoitteena on ammatillinen kasvu ja oppiminen, jossa keskeisenä työvälineenä ovat ajattelu ja vuorovaikutus.


ALFA-valmennus

Tervehdysvideo:

https://www.youtube.com/watch?v=ETY2daWYiYw


Hallintotieteen tohtori, sosiaali- ja terveyshallintotiede

Työnohjaaja (STOry)

Ammatillinen opettaja

Erikoissairaanhoitaja (sisätaudit, kirurgia, psykiatria)