Tutkimuspalvelut

Tutkimus- ja arviointipalvelut

Kyselytutkimukset!

Toteutan määrällisiä kyselytutkimuksia kuten esimerkiksi henkilöstön työhyvinvointikyselyjä ja palvelun laadun asiakaskyselyjä. Kyselyt voidaan toteuttaa esim. Forms-, tai Zef-kyselyllä sekä tilaajan omalla/hankkimalla pohjalla. Palvelu voi kattaa koko prosessi kyselylomakkeen laadinnasta/valinnasta ja sähköisestä toteutuksesta tulosten julkaisuraportointiin ja tulosten esittämiseen organisaatiossa. Myös suppeampi palvelu kuten tilaajan toimesta valmiiksi kerätyn aineiston analysointi ja tulosten esittäminen tiiviinä pp-esityksenä ja/tai raporttina on mahdollista.

Arviointipalvelut!

Toteutan projektien ja hankkeiden arviointia määrällisin ja laadullisin menetelmin.

Pyydä tarjous!

Haastattelututkimukset!

Toteutan yksilö- ja ryhmähaastatteluja, jotka on suunnattu johdolle, henkilöstölle, yhteistyötahoille tai asiakkaille. Haastattelut onnistuvat myös etänä. 

Pyydä tarjous!