Tutkimuspalvelut

Tutkimus- ja arviointipalvelut

Kyselytutkimukset!

Toteutan määrällisiä kyselytutkimuksia kuten esimerkiksi henkilöstön työhyvinvointikyselyjä ja palvelun laadun asiakaskyselyjä. Kyselyt voidaan toteuttaa esim. Zef-kyselyllä tai tilaajan omalla/hankkimalla pohjalla. Palvelu voi kattaa koko prosessi kyselylomakkeen laadinnasta ja sähköisestä toteutuksesta tulosten julkaisuraportointiin ja tulosten esittämiseen organisaatiossa. Myös suppeampi palvelu kuten valmiiksi kerätyn aineiston analysointi ja tulosten esittäminen tiiviinä pp-esityksenä on mahdollista.

Arviointipalvelut!

Toteutan projektien ja hankkeiden arviointia määrällisin ja laadullisin menetelmin.

Kerro tarpeesi ja pyydä tarjous!

Haastattelututkimukset!

Toteutan yksilö- ja ryhmähaastatteluja, jotka on suunnattu johdolle, henkilöstölle, yhteistyötahoille tai asiakkaille. Haastattelut onnistuvat myös etänä. 

Kerro tarpeesi ja pyydä tarjous!