Ei oppi ojaan kaada...


TIETOA MINUSTA

Olen toiminut 20 vuotta eri tasoisissa esihenkilön tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla sekä korkeakoulusektorilla  15 vuotta opettajana, valmentaja ja kouluttajana. 

Väitöskirjani käsitteli voimaannuttavaa johtamista ja työyhteisöjen hyvinvointia. 


Monipuolista johtamiskokemusta eri johtamisen tasoilla

Johtamiskokemus:

* Palvelualuejohtaja, 2009-2014, Vaasan kaupunki

* Hoitotyön johtaja, 2004-2008, Teuvan kunta ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

* Palvelutalon johtaja, 1998-2000, Turun Kaupunkilähetys ry

* Osastonhoitaja, 1990-1996, Liinahaan vanhainkoti, Turun kaupunki


Työkokemus opetus- ja tutkimustehtävissä:

* Yliopettaja, terveysalan johtaminen (2014-2023), TAMK

* Yliopettaja 2008-2009, Vaasan ammattikorkeakoulu

* Yliopistonlehtori 2001-2003, Vaasan yliopisto

* Assistentti, 1997-1998, Vaasan yliopisto


Tutkinnot ja koulutukset

* Hallintotieteiden tohtori (sosiaali- ja terveyshallintotiede), Vaasan yo 

* Hallintotieteiden lisensiaatti, Vaasan yo

* Hallintotieteiden maisteri, Vaasan yo

* Erikoissairaanhoitajan tutkinto (sisätaudit, lisäaine kirurgia

* Dementiatyön kehittäminen erikoistumisopinnot (18 op)

* Psykiatria erikoistumisopinnot (aikuisen psykiatrinen hoitotyö ja kuntoutus)(20 op) 

* Sairaanhoitajan tutkinto


Muita koulutuksia

* Työnohjaajan koulutus (STOry)

* Opettajan pedagoginen pätevyys (AmO)(35 ov)

* Työ- ja organisaatiopsykologian perus- ja aineopinnot

* Laatupäällikkökoulutus (10 ov)

Uudempia oppikirjoja johtamisen teemoista

Laaksonen, H. Ollila, S. (toim.) 2022. Henkilöstöjohtamisen moninaisuus, ajateltua, koettua, tutkittua. Helsinki: Oppian.

Laaksonen, H, Laitinen, H & Hiilamo, H. (toim.)(2020) Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä. Helsinki: SanomaPro.

Laaksonen, H. & Salin, S. (toim.) (2019). Iloa ja intoa johtamiseen. Käytännön eväitä sosiaali- ja terveysalan esimiestyöhön. Helsinki: Oppian.

Laaksonen, H. (toim.) (2018). Työnilolla! – dialogia ja yhteistoiminnallista kehittämistä. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Tampere.

Laaksonen, H. & Ollila, S. (2017). Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa. 3. uudistettu painos. Helsinki: Edita.


Tärkeä kirja henkilöstöjohtamisesta 2022

Kirjan kaikki kirjoittajat ovat kokeneita HRM-osaajia korkeakoulusektorilta. 

Ajankohtaisia johtamiseen liittyviä aiheitä ovat 

* Kompleksisuusjohtaminen 

* Moninaisten persoonallisuuksien johtaminen

* Monikulttuurisuuden johtaminen

* Lähijohtajan haasteet eri ikäisten johtamisessa

* Työyhteisöjen dialoginen johtaminen

* Hyvän etäjohtamisen rakennusaineet

* Valmentava johtajuus

* Tunnejohtaminen

* Eettinen ja epäeettinen johtaminen

* Ristiriidat ja konfliktit työyhteisön haasteena

* Esihenkilöiden tukemisen keinoja