Työnohjaus


Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaus

Oma työnohjauksen filosofiani pohjautuu valmentavaan ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen työnohjaukseen. 

Työnohjauksessa käsitellään mm. voimavaroja, työssä suoriutumista ja työkykyisyyden edistämistä, ammatti-identiteettiä ja työrooleja, kokemuksia ja tunteita, työelämätaitoja ja itseymmärryksen lisäämistä, sekä työpaikan vuorovaikutussuhteita ja niiden kehittämistä.

Tuen ja kannustan sinua kasvu- ja oppimisprosessissa, mutta myös haastan sinua omien mielen mallien avoimeen tarkasteluun ja reflektointiin.

Yksilötyönohjaus on henkilökohtaista, työnohjaajan ja ohjattavan välistä ammatillista vuorovaikutusta. Tavoitteena on ohjattavan ammatillinen tuki ja kehittyminen perustehtävässään organisaation tavoitteiden mukaisesti.

Ryhmätyönohjauksessa, johon osallituu esimerkiksi esihenkilöitä tai työntekijöitä eri yksiköistä, keskitytään kunkin ohjattavan ammatilliseen kehittymiseen, yhteiseen dialogiin ja reflektioon sekä samalla vertaisilta oppimiseen.

Referenssejä


- Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, ryhmätyönohjaus esihenkilöille

- Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, ryhmätyönohjaus esihenkilöille

- ryhmätyönohjaus eri puolelta Suomea oleville esihenkilöille

- Vaasan Kristillinen koulu, yksilötyönohjauksia

- muita yksilötyönohjauksia


Palautteita

"...tällä työnohjauksella on ollut positiivinen vaikutus koko elämääni..."

"...työnohjaus on vaikuttanut positiivisesti ihmissuhteisiini..."

"...asioita on auennut aivan uudella tavalla...olen oppinut uusia asioita itsestäni..."

"...työni on selkeytynyt ja olen pystynyt rajaamaan tehtäviäni..."

"...matka on yllättänyt itseni monella tavalla, tavoitteet kirkastuneet, voimavarat palautuneet..."

"...suosittelen tätä työnohjausta työkavereillenikin..."

"...löysin konkreettisia keinoja työni selkeyttämiseen ja organisointiin...ne ovat nyt käytössä..."

"...alussa olin juuri ja juuri pinnan yläpuolella...nyt olen vahvasti plussalla..."

"...yhteistyö vahvistui...ymmärrys toisen työstä lisääntyi...avoimuus..."

"...löydettiin hyviä ja toimivia keinoja esihenkilön työhön..."

"...saatiin kollegiaalista tukea toinen toisiltamme..."