Yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyönohjaus

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaus

Oma työnohjauksen filosofiani pohjautuu valmentavaan ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen työnohjaukseen.

Työnohjauksessa käsitellään mm. voimavaroja, työssä suoriutumista ja työkykyisyyden edistämistä, ammatti-identiteettiä ja työrooleja, kokemuksia ja tunteita, työelämätaitoja ja itseymmärryksen lisäämistä, sekä työpaikan vuorovaikutussuhteita ja niiden kehittämistä.

Tuen ja kannustan sinua kasvu- ja oppimisprosessissa, mutta myös haastan sinua omien mielen mallien avoimeen tarkasteluun ja reflektointiin.

Yksilötyönohjaus on henkilökohtaista, työnohjaajan ja ohjattavan välistä ammatillista vuorovaikutusta. Tavoitteena on ohjattavan ammatillinen tuki ja kehittyminen perustehtävässään organisaation tavoitteiden mukaisesti.

Akuutti työnohjaus: Yksilötyönohjausta mahdollisuus saada myös akuutisti 1-3 kertaa lyhyen ajan sisällä esim. kerran viikossa. 

Ryhmätyönohjauksessa, johon osallistuu esimerkiksi esihenkilöitä tai työntekijöitä eri yksiköistä, keskitytään osallistujien esille nostamiin tavoitteisiin kuten esim. ammatilliseen kehittymiseen, yhteiseen dialogiin ja reflektioon sekä samalla vertaisilta oppimiseen.


Yhteisötyönohjaus, johon osallistuu koko työyhteisö tai 1-2 ammattiryhmää työyhteisöstä. Keskitytään osallistujien esille nostamiin tavoitteisiin kuten esim.  perustehtävän kirkastamiseen, pelisääntöihin, työyhteisötaitoihin, yhteiseen dialogiin ja reflektioon sekä samalla vertaisilta oppimiseen.