Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

HENKILÖREKISTERISELOSTE

Alfa-valmennus

Rekisterinpitäjä

Alfa-valmennus

Y-tunnus 3199116-9

Puhelin 050-5750559

Sähköposti Hannele@alfa-valmennus.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Hannele Laaksonen

Vaasa

Puhelin 050-5750559

Sähköposti Hannele@alfa-valmennus.fi

Rekisterin käyttötarkoitus
* Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.
* Kerättäviä henkilötietoja käytetään palaute-/yhteydenottolomakkeen yhteydenottojen mahdollistamiseen.
* Verkkokauppaan rekisteröityneiden asiakkaiden tilausten toimittamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen, palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen, palvelun kehittämiseen, raportointiin, analysointiin ja markkinointiin.

Rekisterin tietosisältö
Palvelusupimusta varten kerätään ostajalta seuraavat yksilöidyt tiedot:

* Organisaatio, Etunimi, Sukunimi, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Katuosoite, Postinumero, Postitoimipaikka

* Sopimuksen sisältötiedot: sopimuksen kesto, sopimuksen piiriin kuuluvat henkilöt/ryhmät, sopimuksen ehdot, palvelun tavoitteet

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään:
* Palvelun ostajalta

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
* Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle.

Evästeiden (cookies) käyttö
* Palvelussa ei käytetä evästeitä.

Rekisterin suojaus
* Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla
* Sähköiset laskut säilytetään Osuuspankin yrittäjyyden palvelussa
* Sopimustietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjällä ja hänen palveluksessa olevilla sekä muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Tarkastus- ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu.
* Tarkastuspyyntö tulee sähköisesti allekirjoitettuna osoitteeseen: Hannele@alfa-valmennus.fi
* Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Päivitetty 2.4.2023 Hannele Laaksonen