ALFA-valmennus

Työnohjausta, valmennusta, koulutusta ja tutkimusta

TYÖNOHJAUS

"Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä." (Suomen Työnohjaajat ry) 

Työnohjauksen tavoitteena on ammatillinen kasvu, kehittyminen ja oppiminen, jossa keskeisenä työvälineenä ovat ajattelu ja vuorovaikutus.

Työnohjauksessa tulkitaan ja jäsennellään kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita, jotka liittyvät omaan työhön, työyhteisöön ja omaan rooliin työyhteisössä.

Työnohjaajalla on työnohjauksessa useita rooleja kuten kuuntelijan, ymmärtäjän ja luotaaja sekä aktivoija rooli. Työnohjaaja auttaa ohjattavaa kirkastamaan omaa toimijuuttaan, tahtotilaansa ja tavoitteitaan. Ohjattavan oivalluttaminen ja muutoksen konkretisointi ovat avainasioita ratkaisukeskeisessä työnohjausprosessissa. 


ALFA-valmennusHallintotieteen tohtori, sosiaali- ja terveyshallintotiede

Työnohjaaja (STOry)

Ammatillisen opettajan pätevyys 

Erikoissairaanhoitaja 

(sis., kir., psyk., dem.)

Jännittäjäryhmän ohjaaja

Tietokirjailija (Edita, SanomaPro, Oppian)